OHSAS 18001

Occupation Health and Safety Assessment Series

OHSAS 18001 is een internationale standaard voor de opzet en implementatie van een veiligheids- en welzijnsmanagementsysteem.

Het biedt een systeem voor het vastleggen van een reeks bedrijfseigen afspraken, in procedures, instructies en formulieren.

Het uitgangspunt is te voldoen aan de welzijnswetgeving en continue verbetering na te streven door te werken volgens het principe van de plan-do-check-act-cyclus (Deming-cirkel). Dit onder andere door het formuleren van een veiligheidsbeleid en het realiseren van doelstellingen.

CONSULTES biedt u een methodiek voor de inventarisatie en evaluatie van alle gevaren en risico’s op vlak van veiligheid en gezondheid. Het beschikt over diverse standaarddocumenten waarmee de conformiteit met de normvereisten kan bekomen worden. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de reeds bestaande of in gebruik zijnde werkwijzen.

Een belangrijk gegeven hierbij is ook de eigen structuur en systematiek [FD1] om de evolutie van de wet- en regelgeving op te volgen.

CONSULTES verzorgt de implementatie, de uitwerking en/of de optimalisatie van uw veiligheids-zorgsysteem.